Tag: Repost

  • Repost: Megat-Ruh

    • MEGAT-RUH * O, akal sehat jaman ini! Bagaimana mesti kusebut kamu? Kalau lelaki kenapa seperti kue lapis? Kalau perempuan kenapa tidak keibuan? Dan kalau banci kenapa tidak punya keuletan? Aku menahan air mata punggungku dingin tetapi aku mesti melawan kerna aku menolak bersekutu dengan kamu. Kenapa anarki jalanan mesti ditindas dengan anarki kekuasaan? Apakah…