Repost: Megat-Ruh

• MEGAT-RUH * O, akal sehat jaman ini! Bagaimana mesti kusebut kamu? Kalau lelaki kenapa seperti kue lapis? Kalau perempuan kenapa tidak keibuan? Dan kalau banci kenapa tidak punya keuletan?

Read More »